PRIDELAVA SEMEN - KAJ JE SEME


Semena so naša naravna in kulturna vrednota in pridelava ter shranjevanje semen naša osnovna kulturna dejavnost. Semena so kulturna vrednota zato, ker so se prve kulture oziroma skupnosti ljudi razvile s pojavom poljedeljstva, ko je človek razvil sposobnost obdelovanja zemlje in pridelave ter ohranjanja lastnih semen. Pred tem je bil človek nomad in se je preživljal zgolj z lovom in nabiralništvom. S poljedeljstvom pa je med drugim iz divjih trav vzgojil različne sorte žit, kot so ječmen, oves in ajda, ki imajo še danes zelo pomembno vlogo v prehrani človeka in so ena najstarejših kulturnih rastlin. Naravna vrednota pa so zato, ker so semena pravzaprav darilo narave. Narava je semena s pomočjo raznolikih procesov in živih bitij tekom evolucije učinkovito in vztrajno vsako leto obnavljala. Samo pomislimo na pridne čebele, ki oprašujejo, sonce, ki omogoča fotosintezo, tla, ki gostijo rastline in jim dovajajo hranila in vodo ter ostale sestavne dele in procese narave, ki nam omogčajo življenje. Slednje pa se skriva ravno v semenih. Semena so izvor življenja. Še posebej pa semena vrtnih rastlin, ki predstavljajo osnovni vir hrane za celotno človeštvo.

Pa si poglejmo osnovno zgradbo, ki jo imajo praktično vsa semena vrtnih rastlin. Semena vrtnin so sestavljena iz kalčka, založnega tkiva in semenske lupine.

Prerez semena (Prirejeno po: http://www.bbc.co.uk/education/guides/z2xg87h/revision/5)

KALČEK: je zarodek rastline, ki požene korenine in poganjke, ko seme vzklije.

ZALOŽNO TKIVO oziroma ENDOSPERM je zaloga hrane v semenu, ki jo potrebuje kalček, ko začne kliti.

SEMENSKA LUPINA je trda zunanja ovojnica, ki ščiti kalček. Čeprav je trda, lahko skoznjo vseeno pronicata voda in zrak.

Špela B

Instagram